Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Reper badawczy Klubu Rozwoju Osobistego: Uczniowie-Uchodźcy w szkołach w Rzeszowie

×

SKN/SN/571038/2023

Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu:

„Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”

×

 

×

Przedmiot projektu

Przedmiotem projektu jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych przez studentów WSPiA członków koła naukowego Klub Rozwoju Osobistego w zakresie opisu sytuacji uczniów z Ukrainy uczących się w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w Rzeszowie, min. W zakresie poziomu ich adaptacji do nowej rzeczywistości, poziomu integracji, dalszymi planami edukacyjnymi i zawodowymi a także reakcją na ich obecność otoczenia społecznego w zakresie m.in. postaw wobec uczniów z Ukrainy, zmiany procesu dydaktycznego realizowanego w szkołach etc.

Projekt jest realizowany we współpracy z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa, a wyniki pracy badawczej w formie raportu wraz z rekomendacjami będą wykorzystane do wypracowania rozwiązań w ramach procesów decyzyjnych podejmowanych w zakresie edukacji w kontekście uczestnictwa uczniów z Ukrainy co stanowić będzie realny transfer wyników badań.

Ponadto przedmiotem projektu będzie nabycie przez członków Klubu Rozwoju Osobistego kompetencji  potrzebnych do prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie badań społecznych.


Fazy realizacji projektu:

 

Faza 1

 

Szkolenia

Faza 2

 

Realizacja badań ilościowych i jakościowych

Faza 3

 

Publikacja raportu z badań i konferencja podsumowująca. 


Okres realizacji projektu - 12 miesięcy (od 2023-05-16 do 2024-05-16)


 

×

Szkolenia realizowane w ramach projektu

 

Szkolenia wprowadzające: "Profesjonalny ankieter", "Projektowanie procesu badawczego", "Tworzenie narzędzi badawczych", "Obsługa aplikacji online do budowy kwestionariuszy"

Pakiet szkoleń przygotowawczych, mających na celu wypracowanie u studentów kompetencji związanych z zaprojektowaniem procesu badawczego oraz przygotowaniem narzędzi badawczych i wypracowaniem gotowości do realizacji badań terenowych.

Szkolenie "Profesjonalny ankieter" - kurs 20 godzinny - w formie warsztatowej - dostarczające uczestnikom kompetencje w zakresie relacji interpersonalnych, procesów komunikacji, asertywności i pracy ankietera/moderatora wywiadów.

Szkolenie "Projektowanie procesu badawczego" – kurs 20 godzinny. Szkolenie w formie warsztatowej, którego efektem jest wypracowanie u uczestników kompetencji związanych z prowadzeniem naukowego projektu badawczego od konceptualizacji problematyki do stworzenia raportu końcowego. Program warsztatu będzie oparty na koncepcji etapów procesu badawczego wg Babińskiego. Uczestnicy poznają zasady ułożenia problemu badawczego, następnie jego eksplikację, zasady doboru hipotez badawczych. Kolejny etap to operacjonalizacja i następnie budowa narzędzi badawczych (po zapoznaniu się z charakterystyką metod ilościowych i jakościowych, zasad konstruowania poszczególnych narzędzi badawczych). Uczestnicy zapoznają się następnie z zasadami pilotażu badań i doboru próby. Omówiony zostanie proces zbierania danych charakterystyczny dla różnych metod badawczych. Uczestnikom zostaną przekazane informacje na temat sposobów analizy danych i zasady sporządzania raportu.

Szkolenie "Tworzenie narzędzi badawczych" - kurs 30 godzin w formie warsztatu - dostarczy uczestnikom wiedzy i kompetencji z zakresu metod i technik badawczych oraz budowy narzędzi do badań ilościowych i jakościowych.

Szkolenie "Obsługa aplikacji online do budowy kwestionariuszy" - kurs 15 godzin w formie warsztatu - wyposaży uczestników w kompetencje związane z budową kwestionariuszy online za pomocą dedykowanych narzędzi online. 

 


 

Szkolenia analityczne: "Analiza danych ilościowych" i "Analiza danych jakościowych"

Studenci po przejściu szkoleń wprowadzających zostaną podzieleni na dwa zespoły.

Zespół do badań ilościowych będzie uczestniczył w szkoleniu "Analiza danych ilościowych" (30 godzin). Studenci nabędą kompetencje w zakresie kodowania kwestionariuszy, dokonywania podstawowych analiz statystycznych, korelacji, testów istotności i innych niezbędnych działań wynikających z problematyki badawczej. Szkolenie będzie się odbywać z wykorzystaniem danych zebranych w trakcie etapu badań terenowych. Szkolenie będzie obejmować także wizualizację danych z wykorzystaniem elementów graficznych.

Zespół do badań jakościowych będzie uczestniczył w szkoleniu "Analiza danych jakościowych" (30 godzin), podczas którego studenci zdobędą kompetencje w zakresie tworzenia transkrypcji zgromadzonego materiału jakościowego oraz analizy treści za pomocą specjalistycznego oprogramowania. Studenci podczas szkolenia będą pracować na materiale zgromadzonym w trakcie etapu badań terenowych.


 

×

Dofinansowanie

Przedmiotowy projekt jest dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach programu 
„Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” na lata 2023-2024.

Dofinansowanie: 37 250 PLN

Całkowita wartość inwestycji: 37 250 PLN